تالیفات هیئت علمی موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه

مجموعه تالفیات اعضای هیئت علمی موسسه رهپویان کمال اندیشه

سید مططفی هاشمی محجوب:

۱- عمرتون چند– ناشر : ملک اعظم

۲- موفقیت واقعی در ۱۰۰۰ روز– ناشر : ملک اعظم

۳- مثلث را جدی بگیرید – ناشر : ملک اعظم

۴- معیارها – ناشر : آستان قدس رضوی ، به نشر

حسین وفابخش:

۱- کوله همراه ( کتاب برنامه ریزی ) ناشر : سروش اندیشه

۲- کوله حمله ( کتاب برنامه ریزی ) ناشر : سروش اندیشه

۳- مدیریت زمان – ناشر : سروش اندیشه ( چاپ اول و دوم )

۴- مهارت های یادگیری – ناشر : سروش اندیشه

۵- کلبه آرامش ۲ / پدرانه (جایگاه و نقش پدر در خانواده ) – ناشر : آستان قدس رضوی ، به نشر

۶- کلبه آرامش ۳ / مادرانه (جایگاه و نقش مادر در خانواده ) – ناشر : آستان قدس رضوی ، به نشر

۷- برنامه توسعه فردی (چشم انداز و راهکارهای دستیابی به آن ) – باشگاه جوانان آستان قدس رضوی

غلام عباس سرشور خراسانی

۱ـ آشنایی با اصول وروش تدریس روخوانی قرآن (اتشارات آستان قدس رضوی )

۲ ـ آموزش روخوانی قرآن برای دانش آموزان ابتدایی ( انتشارات استان قدس رضوی )

۳ـ کتب درسی آموزش قرآن شش پایه ی ابتدایی (وزارت آموزش وپرورش )

۴ ـ کتب روش تدریس کتب درسی قرآن ابتدایی برای معلمان ابتدایی (وزارت اموزش آموزش )

۵ـ مبانی وروش تدریس قرآن در ابتدایی برای دانشجویان تربیت معلم رشته ابتدایی ( وزارت آموزش وپرورش )

۶ ـ بامشکلات همسرم چه کنم ؟ (سازمان جوانان )

۷ ـ روانشناسی رشد ویادگیری (شورای عالی قرآن )

۸ ـ اولین ومهمترین گام آموزش قرآن « بررسی وتحلیل آموزش روخوانی قرآن »(شورای عای قرآن )