دانلود :

اشتراک :

رازهای مدیریت زمان

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

مدیریت زمان به عنوان یکی از شاه کلیدهای موفقیت، نه تنها به دنبال محدود کردن شما نیست، بلکه می خواهد ارزشمندترین سرمایه وجودی شما را، به شکلی موثرتر به کار گیرد. راهکارهای عملی کتاب مدیریت زمان مهندس وفابخش، زندگی شما را پویاتر، شادمانه تر و ارزشمندتر خواهد کرد.

مقالات مدیریت زمان در: www.vafabakhsh.ir

دانلود نرم افزار: https://cafebazaar.ir/app/com.example.daneshvar.mylife/?l=fa