سند چشم‌انداز موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه

سند چشم‌انداز

ماموریت

تلاش برای ساختن جامعه‌ای خوشبخت، سعادتمند و بانشاط برای کسب رضایت الهی به وسیله ایجاد تغییرات پایدار در سبک زندگی

چشم انداز سال ۱۴۰۴

  • کمک به ثبت بیش از ۱۰۰۰ ازدواج پایدار در سطح استان خراسان رضوی تا سال ۱۴۰۴

  • جلوگیری از طلاق حداقل ۱۰۰۰ خانواده

  • گسترش و نشر معارف اهل بیت با روش ها و ابزار های جدید و تناسب با نیاز های روز دربین بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از جوانان استان

  • کار افرینی و کمک به اشتغال جوانان و تسهیل گری در این امر

  • تبدیل شدن به یکی از موثرترین مجموعه های فرهنگی در سطح استان خراسان رضوی تا سال ۱۴۰۴

ارزش‌ها

  • تلاش برای جلب رضایت الهی

  • پایبندی به ارزش‌های مقدس اسلامی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

  • تعهد به پیشرفت روزافزون علمی و اخلاقی

  • مردم مداری و توجه به نیاز های اساسی احاد جامعه

شعار موسسه

متفاوت بیندیشد؛ متفاوت عمل کنید؛ خوشبخت زندگی کنید.