موفقیت واقعی در ۱۰۰۰ روز

اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

حسین وفابخش

۳:۴۸ ب.ظ

1,290 بازدید

موفقیت واقعی در ۱۰۰۰ روز

کتاب موفقیت واقعی نقد غیر مستقیمی بر کتابهایی با عنوان موفقیت نامحدود است . کتابهایی که سعی داشته اند با استناد به روانشناسی غربی در تغییر سبک زندگی ایرانی مسلمان تاثیر بگذارند و متاسفانه موفق هم شده اند. این کتاب با استناد به حدیث گنج گونه ای از امام صادق علیه السلام بیست و پنج موقف کمال را به همراه راه رسیدن به هر موقف از زبان مبارک حضرت در حالی نقل میکند که خود ایشان میفرمایند من این موقف راجستجو کردم و در فلان راه یافتم. تمرین ها وچله هایی که پایان هر بخش از این کتاب ذکر شده آن را به یک کارگاه عملی خودسازی تبدیل نموده است.