دانلود :

اشتراک :

موفقیت و اعتماد به نفس

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

یکی از شروط اصلی موفقیت، داشتن خودباوری و باور “من میتوانم” میباشد تازمانیکه شما به توانمندیهای خدادادی خود اعتماد نداشته باشید، نمی توانید توفیق چندانی نیز داشته باشید…. در این کلیپ، مهندس وفابخش به سه عامل اساسی که منجر به ضعف اعتمادبه نفس در ما میگردد، اشاره میکنند.تلاش کنید این سه فاکتور در شما وجود نداشته باشد.

مطالعه بیشتر در www.vafabakhsh.ir