همایش کارآفرینی و حوزه اشتغال در صنعت ICT دانشگاه آزاد

برگزاری سمینار حوزه اشتغال در صنعت ICT

با هدف آموزش اصول کارآفرینی و کمک به ایجاد شغل به جوانان

توسط موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه

در دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده مهندسی

سخنرانان:

دکتر خزایی، عضو هیئت علمی گروه مخابرات با موضوع معرفی زمینه‌های کاری ict

مهندس صادق نیا از سازمان تنظیم مقررات؛ معرفی روند تحول حوزه ict و مشاغل مرتبط با آن

مهندس وفابخش: معرفی مبانی کارآفرینی و ایجاد یک کسب و کار جدید

مهندس محمودی: نماینده شرکت دانش‌آوران؛ کارآفرین برتر کشوری

مهندس تیموری: نماینده شرکت اکتیو تور