کوکب هدایت

هدف از این کمپین، ترویج سبک زندگی اسلامی در بین جامعه است. لازم است باور کنیم راهکار دستیابی به آرامش پایدار و خوشبختی و سعادتمندی، زندگی کردن بر اساس سبک زیبای زندگی اسلامی است. زندگی بر مبنای عقل و وحی. زندگی بر مبنای آموزه‌های قرآن و تعالیم نورانی و سبک زندگی ۱۴ کوکب هدایت

کوکب هدایت

هدف از این کمپین، ترویج سبک زندگی اسلامی در بین جامعه است. لازم است باور کنیم راهکار دستیابی به آرامش پایدار و خوشبختی و سعادتمندی، زندگی کردن بر اساس سبک زیبای زندگی اسلامی است. زندگی بر مبنای عقل و وحی. زندگی بر مبنای آموزه‌های قرآن و تعالیم نورانی و سبک زندگی ۱۴ کوکب هدایت

  اشتراک

عضویت در کمپین

برای عضویت در کمیپین، کافی است از صمیم قلب عاشق انوار مقدسه ۱۴ کوکب هدایت باشید. هدف ما ترویج این شور و دلداگی به معصومین است. در صورت تمایل، می‌توانید هرگونه کمک فکری، مادی و یا معنوی خود را برای گسترش این تفکر بکار بگیرید. ما از یاری شما استقبال می‌کنیم.

  همین الان عضو شوید