چارت موسسه

موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه با هدف گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آموزش کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای گسترش سبک شغلی مناسب در جامعه راه‌اندازی گردیده است.

موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه با هدف گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آموزش کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای گسترش سبک شغلی مناسب در جامعه راه‌اندازی گردیده است. این موسسه با مجوز رسمی از استانداری خراسان رضوی در سطح استان به فعالیت‌های فرهنگی مشغول می‌باشد.

معاونت آموزش

موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه با هدف گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آموزش کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای گسترش سبک شغلی مناسب در جامعه راه‌اندازی گردیده است.

معاونت فرهنگی

موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه با هدف گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آموزش کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای گسترش سبک شغلی مناسب در جامعه راه‌اندازی گردیده است.

معاونت کسب و کار

موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه با هدف گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و آموزش کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای گسترش سبک شغلی مناسب در جامعه راه‌اندازی گردیده است.