غلام عباس سرشور خراسانی

غلام عباس سرشور خراسانی

عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی رهپویان کمال اندیشه

مدارک تحصیلی :

لیسانس : علوم تربیتی   فوق لیسانس : فلسفه تعلیم وتربیت گرایش تعلیم تربیت اسلامی

سابقه خدمت :

۱ـ ۱۳۵۵ـ۱۳۷۰معلم ابتدایی (پایه اول )                   ۲ـ ۱۳۷۰ـ۱۳۷۶کارشناس قرآن در اداره کل آ ـ پ خراسان

۳ـ ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۳کارشناس قرآن و مؤلف کتب درسی در وزارت آ ـ پ

۴ـ ۱۳۸۳ـ تا کنون بازنشسته وهمکاری با دفتر تألیف کتب درسی وتألیف کتاب تربیتی

فعالیت‌های فرهنگی:

۱ـ مدرس کشوری آموزش قرآن به معلمان ابتدایی

۲ـ مؤسس کانون فرهنگی بیت الثقلین در مشهد ومدیریت پانزده ساله در این کانون

۳ـ آموزش تعلیم وتربیت اسلامی در کانون بیت الثقلین

۴ـ مطالعه و تحقیق در باره تعلیم وتربیت اسلامی

۵ـ  مدرس  آموزش خانواده از نگاه قرآن وعترت

۶ـ  مشاور خانواده

۷ ـ مدرس طرح چهره به چهره ( جلسات مذهبی )

۸ـ تهیۀ طرح آموزش مربی چهره به چهره

۹ ـ مدرس روش تدریس روش همیاری ( روش تدریس فعال )

۱۰ـ تجربه سی ساله جلسات کودکان ونوجوانان

تألیفات :

۱ـ آشنایی با اصول وروش تدریس روخوانی قرآن (اتشارات آستان قدس رضوی )

۲ ـ آموزش روخوانی قرآن برای دانش آموزان ابتدایی ( انتشارات استان قدس رضوی )

۳ـ کتب درسی آموزش قرآن شش پایه ی ابتدایی (وزارت آموزش وپرورش )

۴ ـ کتب روش تدریس کتب درسی قرآن ابتدایی برای معلمان ابتدایی (وزارت اموزش آموزش )

۵ـ مبانی وروش تدریس قرآن در ابتدایی برای دانشجویان تربیت معلم رشته ابتدایی ( وزارت آموزش وپرورش )

۶ ـ بامشکلات همسرم چه کنم ؟ (سازمان جوانان )

۷ ـ روانشناسی رشد ویادگیری (شورای عالی قرآن )

۸ ـ اولین ومهمترین گام آموزش قرآن « بررسی وتحلیل آموزش روخوانی قرآن »(شورای عای قرآن )

۷ ـ خانواده عشق محور وآرامش بخش (خانواده در قرآن وعترت ) (آماده چاپ)

۸ ـ تربیت کودک در قرآن وعترت  ( آماده چاپ )

۹ ـ مقالات پیرامون موضوع  خانواده وتربیت کودک در سایت تبیان (بخش خانواده )(از سال ۱۳۸۵تا کنون )